2005-05-11

Berit Andnor börjar blogga

Berit Andnor har startat en blogg. Nu har det slagit igenom i media och hos politiker. Det genomslag som startade med Tsunami i Thailand och katastrof har lett fram till ett genomslag i media och nu har allt fler skapat en hype för det nya mediet.

Jag tror att det kan bli ett verktyg för ökad demokrati. Låt oss hoppas att det kan skapa en bättre förståelse för verkligheten hos våra politiker och att de börjar kommunicera till individerna. Jag tror dock att det mer handlar om att få uppmärksamhet. Ett led i den mediaträning som politikerna genomgår.

Både media och politiker missar poängen att bloggar är media för alla. De måste kommunicera med individerna för att få en ökad demokrati.

Via: Observer

Inga kommentarer: