2005-05-10

En poll om vem som läser min blogg

Rösta (c) Freefoto.comJag har länge funderat vilka är det som gör sina nedslag på min blogg så jag knopade ihop en liten poll och vore tacksam om du svarade på den ärligt.

Samtidigt kan jag presentera den trevliga tjänsten Free-web-polls som är gratis och utan jobbig reklam. Den är enkel att använda. Du skapar din poll och sedan får du en htmlkod som du kan klistra in på lämpligt ställe i din template.

Inga kommentarer: