2005-05-18

Pedagogik med kärlek och respekt

Stavros, en lärare på Rinkebyskolan, har visat hur man kan få elever att lyfta sig. Eleverna poängterade kärlek och respekt som det ledande i Stavros undervisning. Själv lyfte han fram glädje för sitt ämne och att visa glädjen när man fångar sitt byte. Här menar han att kunskapen är bytet.

De berättade också att de brukade även ta upp andra ämnen på matematiken såsom historia och moral. Frågorna från journalisten när han undrade hur de hade tid att räkna visar synen på undervisning som ska vara tidsstyrd av ett schema och inte styrd vilka kunskaper man tar in.

På skolan där jag arbetar, MKFC Stockholms folkhögskola, har elever och lärare just möjligheten att fokusera på kunskaperna och styra sin tid själv. Det här synsättet och metodik som Stavros visar är min ledstjärna och har alltid varit. Lys och visa engagemang så kommer dina elever sträva efter kunskap. Respektera dina elever och de respekterar dig. Ta tid med eleverna och lyssna på dem och möt dem i samtal så kommer du märka att du får deras uppmärksamhet. Det här gäller i alla sammanhang och inte bara i skolan.

Eftersom vi är en nätfolkhögskola så får man skapa dessa relationer på ett annat sätt, men det innebär bara att man "möts" och kommunicerar över Internet. Respekten och att "lyssna" på sina elever är lika viktig över Internet. Det kan till och med vara ändå viktigare eftersom det är svårt att se varandra i ögonen.

Respekt får människor att växa på flera sätt.

Inga kommentarer: