2005-05-04

Microsoft söker bloggare

Även stora jättar som Microsoft har förstått vilken tyngd man får av marknadsföring via bloggar. Nu går de ut och söker efter bloggare som vill marknadsföra Longhorn.
Microsoft said that the screenshots risked ongoing patent applications, but critics claimed that Microsoft wanted to put a lid on criticism. There is no formal nominating process, but Scoble asked those interested to drop him a line on Microsoft's Channel 9 blog site. Some active in the Microsoft enthusiast community, such as Amsterdam's Steven Bink, have already tossed their names in the hat.
Det här kommer fler företag att följa och söka bloggare som marknadsför deras produkter. Snart kommer bloggare att vara ett yrke. Longtail fungerar och kunskapsintensiv marknadsföring som är riktad mot rätt grupp sprider ringar över Internet.

Via: Techweb

Inga kommentarer: