2005-05-15

Marken - information om du vill gräva djupare

ström(c) Freefoto.comGeologi för den som är intresserad av att lära sig mer om Sveriges berggrund och jordarter. SLU har gjort en site om Markinfo med kartering och information som presenteras på ett pedagogiskt trevligt sätt. Det är lätt att hitta om du söker information om årsmedeltemperaturen eller vittring av olika joner i skogsmark.

Sveriges Geologiska Undersökning(SGU) har också en del information för den vetgirig. Här kan du till exempel läsa sammanfattat om tillståndsgivning för mineralbrytning om du skulle råka hitta guld på tomten eller läsa om grundvatten.

Inga kommentarer: