2005-05-01

Global uppvärmning och världens tillstånd

diagram BBCJag anser oavsett vilken anledning som vi har en global uppvärmning att vi måste lösa energiproblemet. Oavsett om det är växthuseffekten eller inte så är vi tvugna att finna en lösning på våra miljöproblem ifall vi vill att planetens liv inte ska gå under. Fossila bränslen ökar halten koldioxid i atmosfären och även om vi har solstormar som parallellt påverkar den globala uppvärmningen så är växthuseffekten också en faktor vi bör försöka motverka.

Vi behöver i alla hänseenden vara mer försiktig med hur vi nyttjar jordens resurser. Det håller inte att överutnyttja och låna på miljön. Den ekologiska skulden ökar och till slut är den så utarmad att det inte längre går att låna. Det är då vi får betala tillbaka och det kommer stå oss dyrt.

Klimatproblemet
har börjat visa sina tydliga tecken på att utarmningen kommer allt närmare. Förra sommaren var det översvämmning i Värnamo och naturkatastrofer kommer bli vanligare.

BBC har en bra site om du vill veta mer om trycket som vi sätter planeten vi bor på för. Diagrammet ovan är hämtat därifrån.

Inga kommentarer: