2005-05-11

Samhället det är vi

Annica Tiger skriver om civilkurage inte längre finns. Det är inte riktigt sant, men det är en tendens hos oss alla att vi har sedan lång tid slutat bry oss inför alla de runt omkring oss. - "Samhället satsar inte tilräckligt med resurser" heter det ofta. Det finns en tendens hos alla att det är "någon annan" som måste engagera sig och göra något. "Det där är polisens jobb". Polisen kan inte göra något åt att någon blir nedslagen när det händer. Det är faktiskt du som ser det hända som måste ingripa. Du behöver inte ingripa i bråket, men du kan faktiskt bry dig och ringa polisen. Du kan också söka upp väktare som är vana att ingripa.

En sak som vi ofta glömmer är att våldet börjar faktiskt tidigt. Så säg ifrån när du ser ungdomar behandla varandra respektlös. Tala med de så att de förstår att de är viktiga och att respekt är något som är värt att kämpa för. Här kan vi alla vara vardagshjältar och visa medmänsklighet. Brist på respekt föds i brist på medmänsklighet.

Jag anses nog knäpp av ungdomarna när jag bryter upp deras "snömulning" av en kamrat. Flera mot en är fegt och det räcker om man börjar prata med de. Fråga de saker om var de går i skolan och om det verkligen är "lek". Vikande ögon när de svarar att de bara lekte ger svar att det inte alls handlar om lek utan om mobbing. Det är här vi som vuxna har skyldighet och ansvar att ta. Visa att vi bryr oss om respekt så kommer respekten för varandra i samhället att öka. Om vi tyst går förbi och väljer att inte bry oss då ökar respektlösheten.

Inga kommentarer: