2005-05-02

Blåsippa (Latin Anemone hepatica)

blåsippaBlåsippa är fridlyst dvs man får inte plocka den för försäljning samt mot uppgrävning med rötterna. I Stockholm är den helt fridlyst och den står ju så vacker i slänten. Den har används i alternativ medicin och man trodde den var verksam mot leversjukdomar.

Mina bilder får ni använda som ni vill, men tänk på att Virtuella florans är upphovsrättsskyddade.

Inga kommentarer: